Kvalitetsstyring af Synshaller - ISO 9001

Godkendelse af ISO 9001 system på vegne af Færdselsstyrelsen

AUTO CERT Danmark er bemyndiget af Færdselsstyrelsen til at godkende kvalitetsstyringssystemet hos synsvirksomheder. Kravene for godkendelse omfatter bl.a. at synsvirksomheden har indført et ISO 9001 kvalitetsstyringssystem.

Kvalitetsstyring

Vi efterprøver dokumentationen for virksomhedens kvalitetsstyringssystem og meddeler Færdselsstyrelsen om kravene er opfyldt. Opfyldes Færdselsstyrelsens krav, vil de udstede en tilladelse til at syne biler.

Du finder kravene til synsvirksomheden i ”Færdselsstyrelsens bekendtgørelse Nr. 724 af 24/06/2011: Bekendtgørelse om virksomheder, der foretager syn af køretøjer”.

For nye synsvirksomheder udfører vi den første inspektion (audit) efter maks. 3 mdr. Herefter udfører vi et årligt auditbesøg. Ved auditten sikrer vi at synsvirksomheden fortsat vedligeholder kvalitetsstyringssystemet.

Som kunde hos AUTO CERT Danmark – får du adgang til vores web-system – der letter dit arbejde med at forberede dig til den årlige audit – læs mere under fanen System.

Læs mere om systemet

AUTO CERT Danmark er altid behjælpelig med at besvare spørgsmål i forbindelse med opstart af ny synsvirksomhed.